TPCA
Back to list

Sponzoring pro zaměstnance - září 2018


  Sponsorship for staff
  Protection of environment
  2018
  Kolín
  TPCA
  21 000 Kč

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu projektu, na kterém se podílí. Z podaných žádostí pak vybíráme nejzajímavější, které podpoříme.

  • Kolínská řepařská drážka; 3.11. dobrovolnická akce - sázení stromů, 15 000 Kč
  • MŠ Masarykova, Kolín; programy do interaktivní tabule, 3 000 Kč
  • FBC Kutná Hora; příspěvek na nákup mobilních mantinelů, 3 000 Kč