TPCA
Back to list

Revitalizace Zálabské skály


  Grant program
  Protection of environment
  2018
  Kolín
  Město Kolín
  650 000 Kč

Na pravém břehu řeky Labe stojí pozdně gotická věž, která byla postavena v 1. polovině 15. století jako předsunuté opevnění kolínského hradu a severního předpolí města se vstupem na most přes řeku Labe. Koncem 19. století věž ztratila střechu a postupně se měnila ve zříceninu. První oprava proběhla až v roce 2006, kdy byla nově zastřešena a díky vloženému schodišti zpřístupněna jako vyhlídka. Nyní se město Kolín rozhodlo učinit další krok k obnově památky. Realizací projektu vznikne propojení Podskalského nábřeží s Práchovnou. Studie navrhuje vybudování schodiště k Práchovně, dále úpravu okolní zeleně, včetně infotabule o historii k zálabské skále. Projekt má za cíl zachovat původní venkovský ráz a jedinečnost místa. Odstraněním náletových dřevin vynikne věž z okolních pohledů a bude podpořena vyhlídka z věže a vyhlídkových míst do okolí.