TPCA
Back to list

Cestička do školy


  Grant program
  Protection of environment
  2018
  Starý Kolín
  MŠ a ZŠ Starý Kolín
  200 000 Kč

Více než 200 dětí denně využívá pro vstup do školy dlážděnou přístupovou komunikaci, která již nevyhovuje. Auta, děti, nákladní automobily zásobování, to je každodenní obrázek rána u základní a mateřské školy ve Starém Kolíně. Cílem projektu je vytvořit novou, bezpečnou cestu, která bude sloužit jen chodcům. Vytvořením funkční komunikační tepny se zpříjemní cesta do školy a sníží rizika spojená s prolínáním dopravy a pohybem chodců. Zároveň funkčně a nenásilně využije skrytý potenciál části školního pozemku.