TPCA
Back to list

Defibrilátory pro Kolín


  Grant program
  Health
  2018
  Kolín
  Správa městských sportovišť Kolín, a.s.
  125 000 Kč

Srdeční příhoda nás může potkat kdekoliv a kdykoliv a je nutná okamžitá první pomoc defibrilací. Defibrilátory jsou moderní zdravotnické přístroje, které pomáhají poskytnout první pomoc a v případě nutnosti defibrilují postiženému elektrický impuls. Tyto přístroje jsou konstruovány tak, aby s nimi mohl poskytnout první pomoc i laik. Přístroj obsluhu hlasem v českém jazyce navádí k poskytnutí první pomoci, než přijede rychlá záchranná služba. Tam, kde je defibrilátor k dispozici, výrazně roste šance na úspěch první pomoci. Takové přístroje budou umístěny na několika kolínských sportovištích – Atletický stadion, Zimní stadion, Vodní svět a na jednom dětském hřišti, které se nachází na Kmochově ostrově.