TPCA
Back to list

Záchranný lodní kontejner


  Grant program
  Safety
  2018
  Kolín
  HZS Středočeského kraje
  400 000 Kč

Hašení požárů, ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel, to jsou úkoly Hasičského záchranného sboru v Kolíně. Muži a ženy v uniformách ve dne v noci bdí nad bezpečím nás - obyvatel regionu. Na svém kontě mají tito záchranáři stovky výjezdů za rok. Nákupem záchranného lodního kontejneru se bezpečí obyvatel regionu ještě zvýší. V současné době HZS disponuje pro řešení mimořádných událostí spojených se zásahem na vodní hladině nedostatečnou techniku. Východiskem této situace je vytvoření systémového lodního kontejneru pro efektivní uložení technických prostředků k záchraně. Tímto způsobem dojde k uspořádání uložení jednotlivých součástí a k úpravě pro rychlé aktivování záchranných prostředků.