TPCA
Back to list

ZÁLABÍ POBAVÍ


  Grant program
  Culture
  2015
  28 obcí zálabského regionu
  MAS Zálabí
  200 000 Kč

Obyvatelé všech téměř tří desítek obcí zálabského regionu se společně podíleli na vytvoření strategie místního rozvoje. Z ní vyplynulo, že většina obcí má při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí problém s mobiliářem. Zkrátka chybí například rychle dostupná možnost ozvučení, chlazení, malé jeviště nebo přemístitelná atrakce pro děti. Naším grantem jsme proto vyšli vstříc Místní akční skupině Zálabí, které se rozhodla pořídit mobilní pódium, elektrocentrálu a skákací hrad pro vyžití nejmenších. Díky tomuto vybavení se podstatně zvýší kvalita i přitažlivost všech akcí pořádaných obcemi, místními organizacemi a zájmovými skupinami, a tudíž i atraktivita venkovského prostředí. Mobiliář poslouží zhruba 17 tisícům obyvatel území od dětí přes mládež, střední generaci až po důchodce i návštěvníkům, kteří na akce přijedou z okolních regionů.
Podobný projekt už pomocí našeho grantového programu 2007 realizovala obec Jestřabí Lhota. A s výsledkem je spokojená. Koupily se pivní sety, párty stany, pódium, dvě přenosné elektrocentrály, zvuková aparatura. „A určitě neležely ladem,“ zhodnotila tehdejší starostka Jestřabí Lhoty Iveta Týmová. Obec vybavení využila mnohokrát, půjčovalo se i do řady okolních vesnic.
Finanční pomoc při koupi mobiliáře na akce není zdaleka naší první podporou MAS Zálabí. V roce 2009 jsme podpořili výběr a práci manažerky sdružení, která převzala roli koordinátora aktivit a společných projektů. O rok později to byl příspěvek na vybavení šesti základních škol nábytkem a pořízení slunečních kolektorů pro ohřev vody do Mateřské školy v Ohařích. Následně jsme pomohli k instalaci ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel v sedmi obcích MAS Zálabí nebo k výstavbě nových autobusových čekáren v řadě obcí.