TPCA
Back to list

TECHNIKA NÁS BAVÍ - CENTRUM MERKUR


  Grant program
  Safety
  2015
  Kolín
  6. základní škola Kolín a SPŠS Kolín
  700 000 Kč

Základem podpory tolik potřebného technického vzdělávání je vytváření vztahu k technickým oborům už od útlého věku. To si uvědomuje 6. základní škola Kolín, která se rozhodla pomocí našeho grantu vybudovat technické centrum, kde se žáci hravou formou seznámí s navrhování a konstruováním v hodinách pracovní výchovy s návazností na fyziku a informatiku. Že technika není nuda, zjistí kutilové a malí šikulové nejen v odpoledních kroužcích, ale i během pobytu v družině nebo ve školním klubu. Centrum založené na stavebnicích Merkur, nabízející možnosti od základních ministavebnic, přes eletro-obvody až po robotiku a CNC stroje, bude zpřístupněno všem bez rozdílu věku. Škola chce vytvořit centrum s přesahem do mateřských škol a s návazností na střední odborné vzdělávání a zejména na spolupráci se Střední průmyslovou školou strojírenskou Kolín. Možnost využití centra chce 6. ZŠ nabídnout pro výuku a zájmovou mimoškolní činnost také ostatním mateřským, základním a středním školám v Kolíně a okolí například k vlastní výuce dílenských činností, k pořádání jednorázových akcí pro žáky nebo organizování žákovských soutěží.

 

Základní školou ale budování vztahu k technice a technickým oborům nekončí. Proto se k projektu 6. základní školy připojila Střední průmyslová škola Kolín. Díky našemu příspěvku tady vybaví učebnu průmyslového designu. Nakoupí vybavení pro moderní konstruování v podobě 3D tiskárny, 3D scanneru, vyřezávacího plotteru nebo vysokorychlostního kamerového systému. To jasně dokazuje, že výuka strojírenství už dávno není jen o ozubených kolech a špinavých montérkách, o složitých matematických výpočtech a kreslicích prknech. Celosvětovým trendem je práce s moderní IT technikou pro programování výrobních linek pomocí tabletů, využívání bezdrátové technologie, záznamové techniky se slow motion nebo techniky pro rapid prototyping. Nové vybavení ukáže studentům průmyslové školy moderní trendy konstruování, a připraví je tak lépe na budoucí povolání nebo ke studiu na vysokých školách. Mottem školy je: Připravme děti na to, že odborné vzdělávání je oblast, která je může bavit a která může slušně živit je i jejich rodiny. „Chceme ze strojírenství udělat gró našeho průmyslu. Učivo podávat zábavně, vědecky. Za grant jsme moc rádi,“ říká vyučující odborných předmětů František Pražák. Nově vzniklou učebnu hodlá škola postupně dovybavovat další moderní technikou, která bude reagovat na vývoj moderních technologií v oblasti designu, strojírenství a propagace. Vznik učebny navázal na úspěšné projekty, které škola realizovala ve spolupráci s naší továrnou, a to vznik multimediální učebny odborných předmětů v roce 2008 a projekt automatizace a robotizace II z roku 2013.