TPCA
Back to list

NEBONÁVES V NOVÉM


  Grant program
  Protection of environment
  2015
  Nebovidy
  o.s. Nebovidská tvrz, z. s.
  200 000 Kč

Společnými silami obyvatelé Nebovid a Hlubokého Dolu spolu s architekty nejen vymysleli, jak by mělo centrum jejich obce vypadat, ale následně se společně i do budování návsi v Nebovidech pustili během celé řady brigád. Zapomenutý prostor, který původně vymezovaly jen vysoké ploty, skladovací haly a průmyslové přístavky, vystoupil zpod jejich nánosu a začal se měnit k nepoznání. Otevřením plochy vystoupila z pozadí i středověká tvrz, o jejíž záchranu usiluje spolek Nebovidská tvrz. Ten také zastřešil projekt obnovy návsi, tedy bezprostředního okolí tvrze, obyvatelé svépomocí odstranili zátěžové stavby, na nevyužívané ploše vyrostla nová pergola, která zároveň slouží jako autobusová zastávka, kamenné zídky a štěrkové záhony, pro děti kamenný labyrint. Nešlo o jednorázovou akci, ale o start několikaletého projektu, jehož další úspěšný rozvoj jsme se rozhodli podpořit z grantového programu 2015. Projekt Nebonáves představuje rekultivaci nevyužívané plochy v centru obce ozeleněním, otevřením a oživením. „Chceme položit přírodní kamennou dlažbu (divokou mozaiku), doplnit zídky, ozelenit prostor, přidat prvky užité architektury a tvrz nasvětlit,“ popsala členka spolku Nebovidská tvrz Lucie Doušová. Probuzení léta neudržované návsi k životu propojí starou a novou část obce, která se rozrůstá o nové domy s mladými rodinami. Ty nacházejí malou občanskou vybavenost i malé prostory, kde trávit volný čas nebo provozovat různé aktivity. Proměnit betonovou náves v zelenou je jednou z možností, jak odvrátit hrozbu satelitního městečka. Projekt pomůže řešit propojení nejen starší a nové části obce, ale i starší a mladší generace. Práce na projektu pomůže otevřít vztahy mezi lidmi prostřednictvím společného díla, vznikne prostor pro setkávání místních obyvatel a pořádání akcí. Doposud uzavřené plochy se zpřístupní veřejnosti, využívat je budou i místní spolky (klub Beseda, klub důchodců, fotbalový klub). Celý projekt je jedinečný tím, že je generován spontánními požadavky obyvatel obce. Reflektuje několik desítek let neřešenou potřebu místních lidí, a to obnovu kulturního a společenského jádra obce. Do aktivit je zapojená široká veřejnost formou brigád, ale také místní živnostníci, spolky, ruku k dílu při brigádách přiložily a při dokončovacích pracích pro ně vhodných přiloží i větší děti. Novou náves jistě ocení i obyvatelé okolí a turisté přijíždějící na nebovidskou tvrz na řadu akcí, které zde spolek Nebovidská tvrz pořádá. Ročně jsou to tisíce návštěvníků.