TPCA
Back to list

NA NOVÝ MOST PO LANĚ


  Grant program
  Sport
  2015
  Kolín
  o. s. Horolezci Kolínska
  200 000 Kč

Poměrně nedávno zprovozněná první lezecká stěna v Kolíně, která je netypicky umístěná přímo na konstrukci Nového mostu, se díky našemu grantu rozšíří o nové linie, stávajícím cestám se dostane prodloužení. Tím bude více uspokojena poptávka náročnějších lezců a zvýší se využití a návštěvnost stěny veřejností. Stěna slouží k tréninku oddílových lezců a dětských kroužků, ale rozšiřuje také nabídku sportovního vyžití pro širokou veřejnost, a to pod odborným dohledem vyškolených instruktorů. Probíhají zde také metodická školení a soutěžní klání. Instalací dalších lezeckých profilů na mostní konstrukci vznikne mnoho nových lezeckých linií s různou obtížností. V plánu je kolem 40 m² nové plochy, na niž vstup stále zůstane nezpoplatněn. Horolezci Kolínska, kteří se o vybudování stěny zasloužili, mají v plánu každoroční organizaci lezeckých závodů pro veřejnost s cílem nalákat do svých řad mladé začínající lezce. Nácvik metodiky lezení je navíc využitelný nejen jako podpora mladých sportovců, atraktivní obohacení trávení volného času, ale i v situacích, kdy je v ohrožení lidské zdraví nebo dokonce život. Projekt Horolezců Kolínska je ojedinělý ve využití venkovního prostředí (pilíře mostu) pro lezení přímo ve městě, tedy v oblasti, která jinak nenabízí dostatek přirozených objektů k lezení. Další významnou výhodou lezecké stěny je její využitelnost i v případě nepříznivého počasí, protože je v celém rozsahu kryta mostovkou. „Grant nám umožní významné rozšíření lezecké stěny, je to pro nás velký přínos. Následně budeme usilovat o vybudování dalších zhruba 40 m² nové plochy,“ doplnil jeden z Horolezců Kolínska Petr Kolek.