TPCA
Back to list

HOŘÍ! UŽ VÍŠ, CO DĚLAT?


  Grant program
  Safety
  2015
  Kolín
  HZS Středočeského kraje Kolín
  400 000 Kč

Když vám někdo o něčem vypráví, nikdy to není totéž, jako když to zažijete na vlastní kůži. Nejen tato skutečnost vedla kolínské hasiče k myšlence pořídit speciální stan, ve kterém bude možné reálně simulovat podmínky požáru. „Lidé si mnohdy nedokážou představit nebezpečí a všechny situace, s nimiž se mohou při požáru setkat,“ říká ředitel HZS Kolín Vladimír Dynybyl. Ve speciálním stanu si bude možné vyzkoušet pohyb v zakouřeném prostředí při požáru, což bude doplněno zvukovými a optickými efekty. „Fyzické zapojení osob do problematiky požární ochrany nenahradí žádná teoretická příprava,“ dodává Vladimír Dynybyl. Atmosféru při požáru na vlastní kůži okusí žáci mateřských, základních i středních škol, návštěvníci pravidelných exkurzí, účastníci školení HZS, dobrovolní hasiči i veřejnost na nejrůznějších preventivně výchovných akcích. „Cílem projektu je ukázat dospělým i dětem, co všechno se během požáru odehrává a jak by se měli v případě nebezpečné situace zachovat,“ vysvětluje Vladimír Dynybyl. Stan bude používán také k odborné přípravě hlídek požární ochrany ostatních subjektů - státních i podnikových. „Naším záměrem je rovněž zvyšovat odbornost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Rovněž tak napomáhat pedagogickému sboru školských zařízení při výuce,“ doplňuje Vladimír Dynybyl. V současné době probíhá odborná příprava, školení a ukázky pro veřejnost vlastně jen formou prezentací, ukázek techniky a technických prostředků. Hasiči se pravidelně účastní Dnů bezpečí pro seniory, školení v podnikatelských subjektech, osvěty široké veřejnosti na Dnech záchranářů a podobně. Po zakoupení stanu, přenosného osvětlovacího systému, vyvíječů kouře, ozvučovacího systému a dalšího vybavení budou moci být všechny ukázky interaktivní a reálné, tudíž nesrovnatelně poučnější. Projekt, na kterém budou hasiči spolupracovat také s policií, záchrannou službou, městem a dalšími subjekty, je nastaven na budoucí možné rozšíření přidáváním dalších modulů. „Poskytnutí grantu, kterého si nesmírně vážíme, vnímám jako navázání na velmi dobré vztahy mezi HZS Středočeského kraje a TPCA, kdy pokračujeme tímto v úrovni preventivně výchovné činnosti. TPCA klade důraz a pečuje o bezpečnost jak svých zaměstnanců, tak obyvatel regionu,“ uzavřel Vladimír Dynybyl.