TPCA
Back to list

Sponsorship for employees - November 2014


  Sponsorship for staff
  Others
  2014
  Ovčáry - Kolín
  Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
  49 000 Kč

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu projektu, na kterém se podílí. Z podaných žádostí pak vybíráme nejzajímavější, které podpoříme. Měsíčně na tyto projekty rozdělujeme 50 000 korun.

 

  • Příspěvek na kostýmy na Tříkrálovou sbírku v Kolíně, Charita Kolín, 5 000,-
  • Příspěvek na terapeutické vybavení do os. Volno v Kolíně, 15 000,-
  • Příspěvek na pořízení videotelefonu do Městských jeslí v Kolíně, 20 000,-
  • Příspěvek na projekt Blízké vzpomínky do Domova důchodců v Kouřimi, 9 000,-