TPCA
Back to list

Zpomalovací semafor


  Grant program
  Safety
  2012
  Velký Osek , Revoluční 36
  Obec Velký Osek
  300 000 Kč

O co jde: Zklidnění dopravy na průtahu obcí

Šest tisíc vozidel denně a více než polovina překročí nejvyšší povolenou rychlost. Zhruba osminu počtu vozidel tvoří nákladní auta, z nichž padesátku v obci překročí obdobné procento. Vysoké riziko střetu s chodcem a zároveň zatěžování velké části z 2200 obyvatel hlukem, prachem a výfukovými plyny. Tato situace na průtahu vedla obec Velký Osek k instalaci zpomalovacích semaforů, jak doporučila i dopravní studie. Ta řeší chyby z minulosti, kdy byla automobilová doprava upřednostňována a ostatní účastníci provozu, tedy chodci a cyklisté, do značné míry přehlíženi. S První semafor je umístěn před vjezdem do Velkého Oseku poblíž hřbitova a zklidňuje dopravu ve směru od Kolína, druhý je u obecního úřadu pro směr od Poděbrad.
„Situace je nyní určitě lepší, nikdo si netroufne jet na červenou. Jezdím často a bezpečnostní opatření mi opravdu nedovolí jet rychleji,“ říká místostarosta Vladimír Matuš.

K instalaci semaforů jsme pomohli částkou 300 000 Kč.