TPCA
Back to list

Podlipansko sází stromy II


  Grant program
  Protection of environment
  2012
  Pečky , Třída Jana Švermy 141
  MAS Podlipansko o.p.s
  220 000 Kč

O co jde: Obnova a výsadba nové zeleně v krajině

Téměř 340 dobrovolníků v rámci projektu Podlipansko sází stromy II vysadilo přes 550 stromů ve 13 lokalitách. Dobrovolníci z řad obyvatel obcí a členů neziskových organizací sázelo stromy v Bečvárech, Krychnově, Pískové Lhotě, Toušicích, Milčicích, Vrbčanech, Lošanech, Křečhoři, Nebovidech, Maloticích, Třebovli, Plaňanech a Polních Voděradech.cV některých případech lidé neváhali vydat se výsadbou zeleně na pomoc krajině, v níž žijí, za opravdu velmi nevlídného počasí. Ani sněhové vločky nechyběly. Projekt navázal na výsadbu z podzimu 2011, kdy jsme z grantového programu pomohli k výsadbě více než 600 stromů v deseti obcích. Jednou z těch, které se zapojily do výsadby v obou letech, jsou Lošany. „Jsme moc spokojení. Podařilo se nám obnovit zeleň i vysadit nové lokality,“ shrnul starosta Miroslav Jelínek, který také přiložil ruku k dílu. Výsadba zeleně pomohla zlepšit vzhled i biodiverzitu krajiny, posílila vztah obyvatel všech věkových skupin k ní a při společné práci stmelila i je samotné. Užitek ve výsledku přinesla životnímu prostředí, obyvatelům obcí i jejich návštěvníkům. Do projektu se zapojili i odborníci, kteří předali cenné rady, jak o stromy a krajinu pečovat. Výsadbou projekt nekončí. Řada lidí se za „svými“ stromy vrací při vycházkách i péči o ně. Celkem v zapojených obcích žije téměř osm tisíc obyvatel, z nichž většina o projektu alespoň slyšela. A kdo ví, třeba díky dobrému příkladu pomohou krajině někdy příště.

Ve výsadbě stromů jsme pomohli částkou 220 000 Kč.