TPCA
Back to list

Tříděný odpad a bioodpad na sportovištích v Českém Brodě


  Grant program
  Protection of environment
  2012
  Český Brod , Sokolská 895
  Fotbalový klub SK Český Brod
  100 000 Kč

O co jde: Vybavení sportovišť nádobami na tříděný odpad a bio odpad

Snížení objemu netříděného odpadu takřka na nulu. Takový je podle Ivety Librové, sekretáře SK Český Brod, výsledek projektu Tříděný odpad a bioodpad na sportovištích v Českém Brodě. V rámci něj se podařilo vybavit nádobami na tříděný odpad čtyři sportovní areály, konkrétně fotbalový stadiona atletický stadiona nohejbalový a tenisový areál. Vybudován byl také velkoobjemový kompostér na bio odpad. Svůj vliv na dobrý výsledek měla jistě i osvěta mezi sportovci, sportovními příznivci a fanoušky z řad dospělých, mládeže i dětí.

„Bez podpory TPCA by se nám to nikdy nepodařilo. Jsem za to moc vděčná. Jen z fotbalu se odvezlo za rok kolem čtyř tisíc litrů plastů,“ říká Iveta Librová s tím, že vytříděný je také papír a plechovky. „Nejvíce odpadu vzniká samozřejmě při velkých akcích, kdy se sejde kolem tisíce lidí,“ dodává.

Celkem se do třídění odpadu na sportovištích zapojuje ročně několik desítek tisíc sportovců a diváků, kteří se zde vystřídají na pravidelných turnajích, jednorázových akcích, během tělesné výchovy školních dětí a mládeže nebo při rekreačním sportu. (Největší procento tříděného odpadu tvoří plasty. Pravidla některých sportovních svazů striktně zakazují používat při občerstvení během mistrovských utkání skleněné nádoby kvůli bezpečnosti. Tím zákonitě roste množství plastových kelímků a PET lahví, které dříve končily v netříděném odpadu.)

K třídění odpadu na sportovištích jsme pomohli částkou 100 000 Kč.