TPCA
Back to list

Ekovýchova pro nejmenší, aneb vraťme přírodě, co jí patří


  Grant program
  Protection of environment
  2012
  Poděbrady , Za nádražím 763
  Občanské sdružení Rodina a dítě
  200 000 Kč

O co jde: Ekologická výchova a pořízení kontejnerů na bioodpad v Poděbradech

Na 900 dětí se nejen bavilo, ale také poučilo o správném třídění bioodpadu při originální hrané pohádce O Bioberušce. Připravilo ji pro ně občanské sdružení Rodin a dítě v rámci projektu Ekovýchova pro nejmenší, aneb vraťme přírodě, co jí patří. Jeho součástí bylo také pořízení pěti kontejnerů na bioodpadA do šesti tisíc domácností se dostaly informační letáky o správné třídění odpadu (nebo jaké letáky?). Oranizátoři pro děti také připravili výtvarnou soutěž s názvem Vyfoť, nakresli nebo namaluj krásy Polabí. „Sešlo se na 150 obrázků,“ upřesnila Lucie Slauková ze sdružení Rodina a dítě. Výherci dostali krásné ceny od akvarelových barev přes alba a skicáky až po naučné knížky.

„Pohádku jsme hráli ve školách, školních družinách, mateřských centrech v okolí - v Čelákovicích, Milovicích. Při Dnu Země jsme děti pozvali do kina,“ dodala Lucie Slauková.

O umístění kontejnerů rozhodli obyvatelé města prostřednictvím ankety. Nádoby na bioodpad byly nakonec umístěny do Hakenovy ulice, ke stadionu na Jiskře, do ulice Na Kopečku, do Moučné ulice a k nádraží. „Viděla jsem, jak děti rodiče u kontejneru poučují - ne, takhle to v té písničce v pohádce O Bioberušce nebylo,“ směje se Lucie Slauková, která se svou rodinou kontejnery také využívá. „Ekologická výchova v dětech určitě zůstane,“ věří v úspěšnost projektu. Ten se zaměřil na rozvíjení vztahu nejmenší generace k životnímu prostředí, motivoval starší děti, aby si všímaly svého okolí, a ve výsledku posloužil i všem obyvatelům města novými kontejnery na bioodpad.

K ekologické výchově a pořízení kontejnerů jsme pomohli částkou 200 000 Kč.