TPCA
Back to list

Naučné centrum NATURA 2000


  Grant program
  Protection of environment
  2013
  Záhornice , Hlavní 72
  Občanské sdružení pro Záhornici
  220 000 Kč

O co jde: Vznik naučného centra evropské ptačí oblasti

Přes 200 druhů ptáků, z toho několik desítek evropsky chráněných či významných druhů pro Českou republiku. Nejen to, ale i řada dalších významných druhů živočichů a rostlin - to je evropská ptačí oblast NATURA 2000. Spadá do ní i obec Záhornice. Místní občanské sdružení pro Záhornici si dalo za cíl nenásilnou formou seznámit návštěvníky všech věkových skupin s unikátností této oblasti. Naučit je chovat se tak, aby s neporušenou rovnováhou ekosystému zůstala zachovaná pro další generace. Zaměřuje se zejména na děti, na kterých bude jednou budoucnost této oblasti záviset. Naučné centrum NATURA 2000 chce přilákat návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí a ukázat dětem, rodičům i prarodičům, jak chránit přírodu a správně třídit odpad. Přírodní centrum chce nabídnout příležitost k trávení volného času rodinám s dětmi a seniorům, stát se cílem či zastávkou turistů na kolech či účastníků geocachingu. Chystá naučné tabule, netradiční přírodní herní prvky, na kterých si děti budou moci hrát a zároveň se vzdělávat, pro osvětu ve třídění odpadu pak barevně rozlišené kontejnerky velikostně přizpůsobené dětem. Ruku k dílu přiloží nebo nápadem přispějí členové celé řady místních organizací a spolků, například Sokola, dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení, ale třeba i žáci mateřské a základní školy nebo členové klubu seniorů.

Ke vzniku centra jsme pomohli částkou 220 000 Kč.